Brief aan ouders

Onze kinderen bewegen minder dan vroeger, ze leven meer in een digitale tweedimensionele wereld die niet sterk uitdaagt om te bewegen. Maar aangezien beweging kinderen doet ontwikkelen, sterk en weerbaar maakt, is het een must om beweging aan te moedigen op een speelse manier.

 

Jaarlijks spreken we voor duizenden begeleiders en leerkrachten van jonge kinderen. Steeds opnieuw horen we de bezorgdheid over vaardigheden die niet meer vanzelfsprekend tot stand komen zoals ontspannen een schaar kunnen vasthouden en knippen, een verfijnde pengreep hanteren, later het leren lezen, schrijven, op een stoel blijven stilzitten, concentreren, enz.

 

De eerste levensjaren zijn net doorslaggevend om hiervoor een sterke basis te leggen.

En hoe gebeurt dit dan? Door in de echte driedimensionele wereld te spelen en te bewegen.

Spelenderwijs gaan kinderen bewegingen herhalen en zodoende automatiseren.

“Ervaren om te bewaren” is dan een logisch gevolg.

 

We weten dat bepaalde bewegingen een enorme invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het zijn grotendeels allemaal natuurlijke bewegingen die kinderen spontaan opzoeken als ze veel buiten spelen, ravotten en samen spelen met vriendjes.

Heel veel van deze spelvormen zitten helaas niet meer standaard in het ervaringspakket van kinderen. Spijtig, want dit kan de digitale wereld niet overnemen.

 

Maar... toch zijn er kinderen die heel veel bewegen, buiten spelen en toch vastlopen in hun ontwikkeling. Dit kan te maken hebben met de vroege ontwikkelingsstart die wat moeizamer is verlopen. In het Ontwikkelingslab zal je dit luik leren kennen als reflexintegratie.

De reflexintegratie is een enorm belangrijk onderdeel voor de basisontwikkeling. De reflexintegratie is de voorwaarde om alle bovenliggende vaardigheden te kunnen beheersen.

 

Zo is er bijvoorbeeld het zintuig 'evenwicht'. 'Evenwicht is de piloot van de hersenen’. Het bestuurt ons hele systeem en heeft daardoor een invloed op alle vaardigheiden die we dagelijks uitvoeren. Ons evenwichtssysteem dient niet enkel om recht te blijven op onze fiets maar ook om ons goed te voelen in ons vel. Naast evenwicht zijn er zo nog heel wat andere vaardigheden die een hoofdrol spelen in het ontwikkelingsverhaal.

 

Vanuit deze kennis willen wij bewegend spelen heel hip maken want kinderen oefenen niet.. kinderen spelen…’spelen is jong-leren’.

 

 

Speelse groetjes,

Ann & Liesbeth